Om TrapTalks

Velkommen til Traptalks!

Efter godt 25 års virke i både den kommunale og statslige sektor, med stillinger på flere niveauer, herunder toplederniveau, samt ikke mindst som chefkonsulent på flere større satspuljemiddelprojekter i mere end 20 kommuner, hvor jeg har interviewet hundredevis af politikere, direktører, fagchefer, koordinatorer, it-folk, medarbejdere og ikke mindst borgere, har jeg set og identificeret, hvordan den offentlige sektor ret beset svigter vores mest udsatte borgere, fordi de mange forvaltningsområder ikke samarbejder om opgaveløsningen.

Det er ikke i orden, når vores mest udsatte borgere ikke får den hjælp og støtte, de både har krav på og især når de har brug for den. Denne dysfunktionalitet, der medfører en i min optik "uretfærdighed" er benzinen i mine foredrag, og Traptalks er den platform, hvorfra jeg udlever mine ambitioner om at være talerør for vores mest udsatte borgere, som hver dag bliver mødt af en dysfunktionel offentlig sektor, der desværre over årene primært har fået mere og mere fokus på én ting, nemlig økonomi! Idag handler det ikke så meget om hvad borgeren har brug for, men hvad det må koste. 

Mine foredrag belyser en dysfunktionel offentlig sektor, der ikke arbejder med en tidlig forebyggende, helhedsorienteret og tværfaglig indsats på tværs af siloer og sektorområder.

Jeg er drevet af en passion for at fortælle den brede offentlighed om, hvor i den offentlige, og særligt den kommunale og regionale sektor det går galt. Hvor det hele starter (i det politiske), og hvor det i det administrative system går galt, og ikke mindst hvorfor.

Jeg sætter fokus på de mange barrierer for en effektiv og helhedsorienteret tværfaglig indsats, der ligger indbygget i sektoren, samt hvilke konsekvenser det dagligt har for hundredvis, ja formentlig tusindvis af borgere.

Og jeg kommer naturligvis med forslag til, hvilke løsninger der skal til for at løse denne dysfunktionalitet, til gavn og glæde for vores mest udsatte – og lige så vigtigt, uden, at det behøver slå bunden ud af kommunekassen, snarere tværtimod. 

Venlig hilsen

Flemming Trap