Foredrag i 2019

Forstå den kommunale sektors dysfunktionalitet
 • Foredraget tager afsæt i den måde den kommunale sektor er organiseret og styret på.
 • Foredraget sætter fokus på de barrierer der er for en effektiv, helhedsorienteret og tværfagligt koordineret indsats mellem en kommunes mange siloer og sektorområder.
 • Foredraget sætter også fokus på, hvor lidt borgeren er i fokus, og hvor meget økonomien faktisk betyder i forhold til at levere den velfærd kommunerne formelt er sat i verden til at understøtte.
 • Foredraget kommer også med forslag til løsninger på hvordan der kan rettes op på dyfunktionaliteten.
 • Varighed: 45-90 min.
 • Pris 10-15.000,- kr. ex. moms og kørsel

Snyder kommunerne virkelig deres borgere? 
 • Foredraget sætter tingene på spidsen, og har til formål at skabe debat. Foredraget har kant, og vil give tilhørerne noget at tale om bagefter. Via helt konkrete eksempler på, hvordan kommunerne hver eneste dag "snyder" de mest udsatte borgere i forhold til at give dem den hjælp og støtte de både er visiteret til, og har krav på.
 • Foredraget kommer naturligvis med løsningsforslag på, hvordan man kan komme "snyderiet" til livs. 
 • Varighed 45-90 minutter
 • Pris 10-15.000,- ex. moms og kørsel


Velfærdssamfundets Trojanske Hest

 • Foredraget handler om hvordan staten som en anden trojansk hest, har indtaget al styring af velfærdssamfundet, og reelt set overladt meget lidt til nærdemokratiet, særligt kommuner og regioner, i forhold til at ”bestemme over” den velfærd, vi har været glade for, men som via statens overtag, og New Public Management regimes styring, nu ser smuldrer for øjnene af os.
 • Foredraget kommer med forslag til, hvordan man kan drive den trojanske hest ud af velfærdssamfundet.
 • Varighed 45-90 min.
 • Pris: 10-15.000,- ex. moms og kørsel


Svigter Socialtilsynene deres tilsynsopgave?

 • Foredraget sætter fokus på den opgave Socialtilsynene er sat i verden til at løse, og stiller med eksemplernes magt spørgsmålstegn ved, om Socialtilsynene er kommet i mål med at løfte kvaliteten i de sociale døgntilbud, herunder om vi nu også kan være sikre på, at borgerne får den hjælp og støtte de både har brug for og er visiteret til.
 • Foredragsholder giver sit bud på, hvordan Socialtilsynene fremadrettet kan sikre, at kvaliteten i de sociale døgntilbud får det løft der politisk ønskes. 
 • Varighed 45-90 min
 • Pris 10-15.000,-