Flemming Trap har en fortid som leder og direktør i både den kommunale, statslige og private sektor. Han har i mere end 25 år beskæftiget sig med ledelses- og organisationsudvikling i alle sektorerne.

Videre har Flemming Trap som Chefkonsulent i COWI/Muusmann erfaring som chefkonsulent på en række satspuljemiddelprojekter, der har haft det fælles formål at understøtte kommunerne i at udvikle redskaber, der kan hjælpe dem med at arbejde på tværs af forvaltningsområderne til gavn og glæde for nogle af vores mest udsatte borgere, både på børne- og ungeområderne samt voksenområderne. Særligt overgangene fra ung til voksen har været et fokusområde i projekterne. 

Flemming Trap har i disse projekter interviewet hundredevis af politikere, direktører, forvaltnings- og fagchefer, medarbejdere på stort set samtlige fagområder, og ikke mindst borgere som har haft brug for den hjælp og støtte en kommunal organisation forventes at levere. 

I sin tid som sektionsleder i Socialtilsyn Hovedstaden, har Flemming Trap set den direkte effekt af en dysfunktionel kommunal sektor. 

I dag driver han egen rådgivningsvirksomhed målrettet det specialiserede socialområde.

Flemming har med sit virke opnået en bred og dyb indsigt i den offentlige sektors velfærdsmaskinrum.

Flemming Trap er gennem denne indsigt drevet af en passion for at fortælle omverden om den offentlige sektors manglende evne og vilje til at levere den velfærd, de fleste af os forventer bliver leveret.

Flemming Trap fortæller med passion og via eksemplernes kraft sine tilhørere om de mange “ofre” velfærdssamfundet dysfunktionalitet dagligt hensætter til at leve et liv på samfundets bund.

Flemming Trap kommer også med - for nogle - radikale forslag til, hvordan man kunne løse velfærdssamfundets betydelige udfordringer, endda uden det koster flere penge, ja faktisk færre penge end vi bruger på velfærden i dag.